Зайны Сургалтын Төв

МУБИС-д хүрэлцэн ирсэн Ардын болон Гавьяат багш нар МУБИС-ийн Зайны сургалтын төвтэй танилцан, тус төв дээр зохион байгуулагдаж байгаа баруун, зүүн, төвийн бүстэй холбогдон явагдаж буй Онлайн сургалтын үйл явцтай танилцав.