Зайны Сургалтын Төв

МУБИС-ийн болон Архангай аймгийн үнэлгээний төвд төгсөх ангийн 2000 оюутнаас онлайн шалгалт авч байна (V.22-V.25). Төгсөлтийн шалгалтад бэлтгэх ажлын хүрээнд боловсрол судлал, гадаад хэл, монгол хэл, уран зохиол, түүх, нийгмийн ухаан, сэтгүүл зүй зэрэг хичээлээр 920 оюутныг оролцуулсан туршилтын тестийн шалгалтын ажлыг зохион байгуулсан. Зайны сургалтын төв байгуулагдсанаас хойшхи хугацаанд 1608 оюутан оролцсон онлайн шалгалт аваад байна.